Pájené spoje a jejich spolehlivost v konstrukci svítidel

/

Abstrakt: V dokumentu je probrána problematika bezolovnatého pájení v konstrukci svítidel, příčiny poruch takto pájených spojů a možnosti jak tyto poruchy omezit. 1       Úvod   Současná svítidla jsou bez elektronických obvodů k jejich napájení a řízení nemyslitelná. Elektroniku dnes obsahuje většina předmětů, které nás obklopují, a považujeme ji za samozřejmost, která nám zjednodušuje spoustu činností. Do jisté míry […]

Read more »
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information